Sancțiuni pentru agresarea profesorilor

sanctiuni pentru agresarea profesorilorComisiile juridică și de învățământ ale Senatului au doptat, marți, propunerea legislativă a senatorului PSD Șerban Nicolae, ce prevede pedepse pentru agresarea personalului didactic. Totodată, în cadrul dezbaterilor, s-a stabilit un amendament ce prevede majorarea sancțiunilor cu o treime.

Comisiile juridică și de învățământ ale Senatului au adoptat, marți, propunerea legislativă a senatorului PSD Șerban Nicolae privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

A fost modificat un singur amendament, în cadrul dezbaterilor, amendamentul senatorului PSD Liviu Pop ce presupunea că „Amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârșite împotriva unei persoane care ocupă funcție didactică, de conducere sau de îndrumare și control, aflată în exercitarea aestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentreu acea infracțiune”.

Acest amendament mai prevedea că și „săvârșirea unei infracțiuni împotriva unei persoane care ocupă funcție didactică, de conducere sau de îndrumare și control ori asuprabunurilor acesteia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune

Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele precizate mai sus, dacă privesc un membru de familie al persoanei care ocupă o funcție didactică de conducere sau de îndrumare și control.

Amendamentul a fost eliminat, revenindu-se la forma inițială, înaintea întocmirii raportului, pedeapsa majorându-se. Astfel, sintagmei „se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea sancțiune” ș se adaugă „ale cărei limite speciale se majorează cu o treime”.

Inițiativa mai prevede că „personalul didactic, de condcere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar beneficiază , în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, de protecția acordată similar funcțiilor de autoritate publică.

De asemenea, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se bucură de:

- respect și considerație față de persoana sa și față de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari și terțiari ai educației, precum și din partea celorlalți salariați ai unității

- de un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfășurării actului educațional în contexte formale, neformale și informale

-autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să emnțină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învățare-educare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare

-de susținerea părinților sau reprezentanților legali ai beneficiarilor primari ai educației, în realizarea actului educațional

-de dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ

-protecție juridică adecvată

-prijin și implicare din partea autorităților, inclusiv a celor care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarrea tratemntului

-beneficiul campaniilor desfășurate la nivel național și local, de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea considerației și prestigiului social

O altă prevedere se referă la asigurarea dreptului instituit, astfel, instituțiile și autoritățile publice colaborează cu personalul didactic, conducere îndrumare și cotnrol

În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul de conducere, îndrumare și control, în exerciatrea atribuțiilor specifice funcției, se bucură de prezumție relativă de veridicitate, până la proba contrară.

Directorii unităților de îmvățământ, precum și orice persoană ce exercită o funcție de conducere, de înrumare și control care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni împotriva personalului didactic, a personalului didactic de conducere, îndrumare și control sunt obligate să sesizele de îndată organul de urmărire penală și s ai măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă să nu dispară.

Proiectul va fi trimis în plenul Senatului, for decizional.

 
Free Joomla! templates by Engine Templates
loading...