Amnistie fiscală pentru persoanele fizice și juridice

emil mot amnistie fiscalaFirmele, persoanele fizice şi entităţile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor la datoriile către ANAF în anumite condiţii, potrivit unei ordonanţe de urgenţă privind aşa-numita amnistei fiscală, care a intrat în vigoare luna trecută.

Primăria municipiului Slatina a supus transparenţei proiectul de hotărâre referitor la acordarea de facilităţi fiscale prin anularea penalităților aferente obligaţiilor fiscale, restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local, precum şi procedura de acordare a anulării accesoriilor. Proiectul poate fi consultat pe pagina de internet a primăriei, www.primariaslatina.ro, la secţiunea «Transparenţă decizională», până pe 9 octombrie 2019, urmând ca supunerea dezbaterii consiliului local să se facă în prima şedinţă de după expirarea acestui termen prevăzut de lege pentru primirea de sugestii şi recomandări.

Pentru datoriile mai mari de un milion de lei, este instituit un regim de supraveghere a debitorului cu privire la implementarea măsurilor incluse în planul de restructurare, inclusiv a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare.De asemenea, este suspendată executarea silită pe perioada derulării planului de restructurare..

„Destinatarii reglementării aflate în stadiul de proiect sunt debitorii persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, au obligaţii fiscale principale restante sub un milion de lei, precum şi debitorii persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ teritoriale ori instituţii publice, care au obligaţii principale restante, la data de 31 decembrie 2018, de un milion de lei sau mai mari. Nu intră sub incidenţa prevederilor, debitorii care se află în insolvenţă şi nici cei care se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale”, a explicat primarul Slatinei, Emil Moț.

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale, facilitățile se acordă de către unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, opțional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă. In acest moment primăria Slatina nu are datorii, mai exact, nu se înscrie pe lista celor 1100 de UAT-uri care au datorii către bugetul de stat. Potrivit edilului Slatinei, la nivelul municipiului  numărul contribuabililor care aveau obligatii de plată restante la finalul anului trecut este de aproximativ 329 de personae juridice sau entități fără personalitatea juridică și aproximativ 1800 de persoane fizice.  Datoriile acestora însumează  aproximativ 17 milioane de lei, dintre care  majorările de intârziere sunt 5 milioane de lei.

 
Free Joomla! templates by Engine Templates
loading...