Colegiul Naţional Agricol „Carol I“ - 130 ani de tradiţie a învăţământului agricol

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Imagine1Educaţia se află la baza societăţii, încă din cele mai vechi timpuri. În România, educaţia s-a făcut la început în biserici şi mânăstiri, şcoli bisericeşti şi domneşti. Şi în agricultură, educaţia joacă un rol primordial, mai ales că acest sector deţine o pondere importantă în ţara noastră, fiind, totodată, strâns legat de cultura şi tradiţia poporului român.

Vatră de permanenţă şi continuitate românească, Colegiul Naţional Agricol ,,Carol I”, situat în partea de sud-est a municipiului Slatina, păstrează tradiţia pregătirii tinerilor şi adulţilor în domeniul agricol, completat în ultimii 20 de ani cu domenii ca protecţia mediului, mecanic, comerţ şi şcoală postliceală- tehnician controlul calităţii produselor alimentare.ferma agricola

Colegiul Național Agricol „Carol I“ are o istorie frumoasă și bogată. Iată evoluția acestei școli desprinzând filele calendarului una câte una începând cu anul 1883 și până în prezent!

Colegiul Național Agricol „Carol I“ a luat fiinţă la 15 octombrie 1883, prin decret regal al regelui Carol I, cu numele de ,,Şcoala practică de agricultură de la Strihareţ”. Numirea de ,,Strihareţ” se datorează mănăstirii cu acest nume, ale cărei chilii au servit iniţial ca local de şcoală. La înfiinţare şcoala a primit de la Mănăstirea Strihareţ suprafaţa de teren de 200 ha, pământ arabil şi pădure, spre a sluji ca loc de muncă şi învăţătură tinerilor doritori de a se consacra meşteşugului agriculturii.

Deoarece organizarea învăţământului agricol a fost o necesitate stringentă a dezvoltării agriculturii, în 1882 s-a elaborat şi votat Legea pentru învăţământul agricol, care, în articolul 4, prevedea înfiinţarea, în fiecare judeţ, de şcoli practice de agricultură pe o moşie a statului. La circularele trimise de Ministerul Agriculturii, toate judeţele au răspuns negativ, cu excepţia Oltului, care a anunţat hotărârea de a o înfiinţa. După măsurile organizatorice întreprinse, la 15 octombrie 1883, se trimitea la Bucureşti telegrama care comunica: “Astăzi inauguratu deschiderea şcolii de la Strehareţ”.

· 1894- Ministrul agriculturii şi domeniilor Petre P. Carp acordă şcolii de la Strihareţ un fond de 200.800 lei pentru realizarea unui ansamblu de 11 construcţii necesare şcolii.

· 1901- Școala dispune de 200 ha din care 100 ha pământ arabil şi un important număr de animale.

În cunoscuta monografie publicată în 1909 de profesorul Gheorghe Poboran se menţiona: ,,Şcoala este aşezată pe poziţiuni pitoreşti: localul frumos adăpostit face viaţa şcolarilor cât se poate de agreabilă, un minunat cadru pentru cei care, devotaţi studiului agriculturii, şi-au luat deviza ,,Ex terra aurum.”

1916- 1918- Localul fermei este ocupat şi în final devastat de trupele de ocupaţie germane.

1923- Școala devine ,,Şcoală inferioară de agricultură,, cu 3 ani cursuri teoretice şi 1 an şi jumătate practică.

1946- Școala se transformă în ,,Şcoală superioară de agricultură de gradul II,,, absolvenţii primind titlul de subingineri agronomi sau conductori agronomi.

1955- şcoala devine ,,Şcoală profesională de agricultură şi zootehnie,,

1956- Şcoală tehnică de maiştri agronomi şi zootehnişti neechivalată cu liceul

01.09.1966- Școala devine liceu agricol denumit într-o scurtă perioadă liceu agroindustrial

1972- şcoala primește o nouă titulatură: ,,Grup Şcolar Agricol,,

În 1998 devine primul Colegiu Naţional de Agricultură- ,,Carol I”, titlu care obligă la ridicarea standardelor de pregătire a elevilor.

Evoluţia societăţii româneşti în ultimii 20 de ani a însemnat noi abordări în problema educaţiei tinerilor, a viitorilor profesionişti pentru o societate deschisă comunicării active şi asaltului informaţiei în toate domeniile de activitate.

S-a început cu învăţământul profesional şi tehnic devenit Şcoala de arte şi meserii prin experimentarea şi implementarea programului PHARE-VET RO-9405, program în care Colegiul Naţional Agricol „Carol I” a fost şcoală de demonstraţie.

Cadrele didactice de specialitate ale acestui liceu, prof. Micli Aglaia și Băluță Ioana, au elaborat Standarde de Pregătire Profesională, planuri-cadru de învăţământ şi programe prin care s-a trecut la învăţământul modular, la învăţarea centrată pe elev, la aplicarea metodelor didactice menite să stimuleze creativitatea elevilor, să le crească stima de sine şi încrederea în forţele proprii. Ca profesori ai unui astfel de învăţământ au fost chemaţi să formeze elevilor noştri abilităţi de lucru în echipă, de asumare a răspunderii pentru ca tranziţia de la şcoală la locul de muncă să fie mai uşoară.

Ca membri în Comisia Naţională de Specialitate pentru domeniul Agricultură în perioada 1998-2012 au participat şi contribuit la elaborarea documentelor care atestă schimbările survenite în învăţământul tehnic românesc.

Activitatea depusă la elaborarea SPP-urilor, a planurilor-cadru şi a programelor curriculare pentru meserii din domeniul Agricultură de nivel 1, 2 şi 3 a avut menirea de a contribui la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ la nivel naţional, la cunoaşterea ei ca şcoală de elită între şcolile de învăţământ agricol, cu cadre bine pregătite profesional capabile să îndrume elevii spre performanţă, fapt dovedit de premiile obţinute an de an la Olimpiadele interdisciplinare de la aria curriculară „Tehnologii” și la Olimpiada Națională de Resurse Naturale și Protecția Mediului, Calificări profesionale- Tehnician în agricultură și Tehnician veterinar.

ferma agricola1PICT0023seratelegrama 2 2telegrama