Anunț

Muzeul Județean Olt, Str. Ana Ipătescu, nr.1, Slatina, Judeţul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de Conservator, grad profesional debutant, nivel studii S la Serviciul de Conservare-Restaurare a Patrimoniului (Casa Memorială Nicolae Titulescu) în cadrul Muzeului Judeţean Olt,

A. DENUMIREA POSTULUI

1 post Conservator, grad profesional debutant, nivel studii S la Serviciul de Conservare-Restaurare a Patrimoniului (Casa Memorială Nicolae Titulescu) în cadrul Muzeului Judeţean Olt

 

B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
  • fară vechime în muncă;

 

C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului, la sediul Muzeului Județean Olt.

2. Selecţia dosarelor de înscriere - 22.06.2022-23.06.2022

3. Data probei scrise - 29.06.2022, ora – 1000, la sediul Muzeului Județean Olt

4. Proba interviu: se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu vor fi afișate odata cu rezultatele la proba scrisă

 

MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică şi Administrativ al Muzeului Judeţean Olt, telefon 0249/415279.

Eveniment

Diverse

Oferă bucurie!