Anunț

Muzeul Județean Olt, Str. Ana Ipătescu, nr.1, Slatina, Judeţul Olt organizează concurs de rectrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacantă de șef birou contabilitate, resurse umane, informatică și administrativ grad II, nivel studii S în cadrul Muzeului Judeţean Olt, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

A. DENUMIREA POSTULUI

 • 1 post contractual de conducere vacant de șef birou, grad II, nivel studii S la Biroul de contabilitate, resurse umane, informatică și administrativ

 

B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

• șef birou, grad II, nivel studii S

  • nivelul studiilor: studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice
  • studii universitare de masterat
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 5 ani;

 

C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului, la sediul Muzeului Județean Olt.
 2. Selecţia dosarelor de înscriere - 11.03.2022-14.03.2022
 3. Data probei scrise - 18.03.20212, ora – 10.00, la sediul Muzeului Județean Olt
 4. Proba interviu - se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu vor fi anunțate odată cu rezultatele la proba scisă

 

MENŢIUNI

 Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică şi Administrativ al Muzeului Judeţean Olt, telefon 0249/415279.

Eveniment

Diverse

Oferă bucurie!