ANUNŢ

Muzeul Județean Olt, Str. Ana Ipătescu, nr.1, Slatina, Judeţul Olt organizează concurs de rectrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere vacante de : șef serviciu, grad II, nivel studii S la Secția de Etnografie (Colecțiile de Etnografie și Artă Populară Slatina, Chilia Făgețelu și Piatra-Olt) și Contabil Șef, grad II, nivel studii S în cadrul Muzeului Judeţean Olt, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

A. DENUMIREA POSTULUI

1 post - șef serviciu, grad II, nivel studii S la Secția de Etnografie (Colecțiile de Etnografie și Artă Populară Slatina, Chilia Făgețelu și Piatra-Olt)

1 post - contabil șef, grad II, nivel studii S la Muzeul Județean Olt

B. CONDIŢII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • șef serviciu, grad II, nivel studii S:

  • nivelul studiilor: studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, master în domeniul istoriei, studii doctorale în științe umaniste
  • minim 10 publicații de specialitate;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 5 ani;

 • contabil șef, grad II, nivel studii S

  • nivelul studiilor: studii universitare, absolvite cu diplomă de licență, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - minimum 10 ani;
  • vechime într-o functie de conducere- minimum 5 ani;

 

C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs - în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului, la sediul Muzeului Județean Olt.

2. Selecţia dosarelor de înscriere - 25.01.2022 – 26.01.2022

3. Data probei scrise - 02.02.2022, ora – 10.00, la sediul Muzeului Județean Olt

4. Data probei de interviu - va fi anunțată ulterior probei scrise

MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Informatică şi Administrativ al Muzeului Judeţean Olt, telefon 0249/415279.

Eveniment

Diverse

Oferă bucurie!