Cele mai des întâlnite întrebări legate de divorțul prin acordul soților

divortDistanța dintre soți și nepotrivirile de caracter sunt cele mai des întâlnite motive de divorț în ultima perioadă.

Pentru acele cupluri, care sunt de acord că relația lor nu mai funcționează și că despărțirea este un fapt iminent, legiuitorul a reglementat în Codul Civil o procedură simplificată în vederea desfacerii căsătoriei, care se aplică indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie.

Ce trebuie să conțină o cerere de divorț pe cale amiabilă?

În primul rând, cererea de divorț trebuie să conțină solicitarea expresă a ambilor soți de desfacere a căsătoriei prin acord. Întrucât există acordul ambilor soți, instanța de judecată nu va face mențiuni în hotărâre despre culpa fiecărui soț în destrămarea căsniciei, ci doar va lua act de învoiala acestora. Cererea se formulează și se semnează de către ambii soți sau prin mandatar comun cu procură specială autentică.

În al doilea rând, cererea de divorț trebuie să conțină mențiuni referitoare la numele de familie pe care soții îl vor purta după divort. Aceștia pot conveni păstrarea numelui de familie dobândit prin căsătorie sau pot conveni ca fiecare să revină la numele de familie avut anterior încheierii căsătoriei.

Dacă soții au copii minori rezultați din căsătorie, cererea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu și mențiuni referitoare la:

  • modul de exercitare al autorității părintești;
  • locuința minorilor;
  • obligația de întreținere a părintelui nerezident;
  • programul de legături personale cu părintele nerezident.

Dacă soții nu au copii minori rezultați din căsătorie se va face mențiune despre acest aspect în cuprinsul cererii.

Ce acte sunt necesare?

La cererea de divorț, soții trebuie să anexeze copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe următoarele documente: certificatul de căsătorie, actele de identitate și certificatele de naștere ale minorilor, dacă este cazul.

Unde trebuie depusă cererea de divorț?

Cererea de divorț se înregistrează la judecătoria în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuință comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa soțul pârât, iar când soțul pârât nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa soțul reclamant.

Dacă soții nu au locuinţa în ţară, aceștia pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.

 

 

 

Ce costuri implica un proces de divorț pe cale amiabilă?

Pentru desfacerea căsătoriei prin acord, soții trebuie să achite o taxa judiciară de timbru de 200 de lei. Taxa se achită în contul unității administrativ teritoriale în care soții își au domiciliul, în contul distinct de venituri al bugetului local – „Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru”, iar chitanța în original se atașează la dosarul cauzei.

În cât timp se soluționează o cerere de divorț pe cale amiabilă?

De regulă, cererea se soluționează în termen de o lună/o luna și jumătate de la înregistrare, însă acest termen poate varia în funcție de volumul de activitate al fiecărei instanțe.

Care este procedura?

După înregistrarea cererii de divorț, soții vor primi citații prin poștă cu termenul de judecată acordat în vederea soluționării cererii, ora la care va avea loc procesul și sala în care se va desfășura ședința de judecata. Pentru ca instanța să se pronunțe asupra cererii și să dispună desfacerea căsătoriei prin acordul soților este necesar că aceștia să se înfățișeze personal în fața instanței. La termenul de judecată, instanța va verifica dacă soții stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor și, în caz afirmativ, va pronunța divorșul, fără a face mențiune despre culpa acestora.

Dacă din motive temeinice unul dintre soți nu se poate prezenta personal în fața instanței de judecată, acesta va putea fi reprezentat prin avocat.

Ce se poate obține la finalul acestui proces?

Desfacerea căsătoriei prin acordul soților este cea mai bună variantă pentru cuplurile care doresc un divorț rapid și necostisitor. La finalul procesului, soții vor obține o hotărâre judecătorească definitivă, cu efecte imediate, de la momentul pronunțării.

Instanța de judecată hotăraște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială și, dacă este cazul, de învoiala părinților.

Avocat Bogdan Dobrescu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Eveniment

 

 

 

 

 

 

Justiție

Radu Mustăţea, fost preşedinte al Directoratului Astra Asigurări SA, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 4 ani, 8 luni şi 10 zile închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare.

Alte articole

Poate te interesează:

© 2021 Slatina Ta. Drepturi rezervate.