Autorizaţia de construire sau desfiinţare in 2014-2015

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Index articole

 

ÎNREGISTRAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei.

Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art. 51 alin. (2)-(4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.

 
Free Joomla! templates by Engine Templates
loading...