Peste 3500 de solicitări de tichete sociale

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

tichete sociale slatinaPersoanele cu handicap grav, handicap accentuat şi pensionarii cu venituri totale de până în 1.000 de lei vor primi de două ori pe an, de Paşte şi de Crăciun, tichete sociale în valoare de 100 de lei care vor fi trimise beneficiarilor prin poştă, cu o lună inaintea sărbătorilor.

Până la ora redactării articolului 3.593 de slătineni au depus cereri pentru a beneficia de tichete sociale ce urmează a fi acordate în perioada premergătoare sărbătorilor de Paște.

Slătinenii care beneficiază de acest drept sunt aşteptaţi în continuare, în perioada 16 ianuarie – 28 februarie, să depună o cerere pentru a putea intra în posesia acestor tichete sociale, în unul dintre cele 10 puncte existente deja pe raza oraşului: -La Primăria municipiului Slatina – 3 puncte de primire (sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1; Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat: str. Unirii, nr. 2B; Direcţia Economică: str. Toamnei, nr. 6); -La Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială – 3 puncte de primire (sediu central: str. Fraţii Buzeşti, nr. 6; Clubul Pensionarilor: str. Victoriei; Centru de Îngrijire si Igiena Corporală: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.); -La Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie Slatina” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Olt, 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul); -Compania de Apă Olt – 3 puncte de primire (Casieria sediu central: str. Artileriei, nr. 2; Casieria Dispecerat: str. Textilistului; Casieria A.I. Cuza: b-dul A.I. Cuza).

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente: acte din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia; act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă, act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă, documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilităţi, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curăţenie şi igienă corporală sau a locuinţei, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Acestea vor fi puse gratuit la dispoziţia cetăţenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul poştei, în luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.