colegiu ion minulescuDacă vrei performanță este musai să studiezi la Colegiul Național „Ion Minulescu“. În acest colegiu poți lucra în echipă și te poți bucura de cele mai bune cadre care îți vor îndruma pașii spre o carieră de succes.

Pe urmele unei unități școlare de prestigiu

Colegiul Național „Ion Minulescu“ are ca rădăcini fostul Liceu de Fete înființat în 1921 și a funcționat cu o întrerupere de 3 ani, între 1960-1963, când a funcționat comasat cu Liceul Radu Greceanu (L.R.G), denumit anterior Liceul “Tudor Vladimirescu”.

La 15 septembrie 1963, Liceul Nr. 2, după trei ani de la comasarea cu L.R.G., și-a început activitatea în localul cu 16 săli de clasă și 4 laboratoare și a reînceput activitatea cu clase de liceu, clasele VIII-XI și clase I-VII.

În anii 1969-1970 s-a ridicat clădirea actuală a C.N. “Ion Minulescu”, iar Liceul Nr. 2 Slatina, azi C.N. „Ion Minulescu”, s-a instalat în septembrie 1970 în noul local de pe strada Basarabilor 33, unde se află și azi. Când s-a hotărât atribuirea numelui ION MINULESCU Liceului nr. 2 din Slatina, s-a demonstrat încă o dată dorința oamenilor de pe aceste meleaguri de a-și cinsti valorile.

La 14 mai 1972, Mioara Minulescu, fiica poetului scria în Cartea de onoare a Școlii: “Elevi - tinerii mei frați spirituali - purtăm același nume...”

Măsura dezvoltării unei școli, din punct de vedere numeric, o dă nu clasele de la școala generală al căror număr și populație școlară sunt limitate la circumscripțiile școlare respective, ci clasele liceale cu numărul și efectivele lor, care depind în mare măsură de prestigiul de care se bucură acea școală prin corpul ei profesoral; această situație este confirmată de una dintre școlile de prestigiu ale Municipiului Slatina şi ale judeţului Olt, Colegiul Naţional „Ion Minulescu”. Colegiul Naţional “Ion Minulescu” și-a urmat linia ascendentă și dinamică străbătând schimbări impuse de coordonarea școlii la viața cultural - artistică și economică a țării, obținând rezultate dintre cele mai bune în toate domeniile activității școlare; ca atare şcoala s-a dezvoltat de la an la an.

Anul 1970 a avut pentru liceu o însemnătate deosebită: s-a terminat construcția noului local din Cartierul Progresul II, iar cursurile școlare, începând cu anul școlar 1970-1971, s-au desfășurat în noul local. La data aceea, localul era compus dintr-o clădire cu două etaje în care se desfășurau cursurile, clădire cu 16 săli de clasă, 4 laboratoare - unul de fizică, unul de chimie, unul de biologie și un laborator fonic.

De asemenea, s-a putut amenaja o sală de materiale pentru istorie și o sală pentru geografie. Clădirea era prevăzută cu o cancelarie pentru profesori, un cabinet medical format din două camere și un cabinet stomatologic.

Pentru secretariat s-a repartizat o cameră-birou și o sală pentru arhiva liceului. Bibliotecii îi erau rezervate două camere: o sală de lectură și una pentru depozit.

Cabinetul directorului era lângă secretariat, iar al directorului adjunct lângă contabilitate care, de asemenea, avea rezervată o cameră, împreună cu serviciul administrativ. Clădirea liceului are încăperi spațioase, luminoase, cu centrală termică proprie. Din anul școlar 1971-1972, fiind terminată clădirea internatului și cantinei cu anexele respective (sală de mese, magazie, un birou pentru administrator), începe activitatea și în acest sector. Clădirea cu cele două etaje are 208 locuri pentru cazare și aici pot servi masa peste 300 de elevi interni și externi. Clădirea internatului a fost prevăzută cu două camere pentru pedagogi, o cameră oficială și trei săli de meditații, una pentru fiecare nivel. De asemenea, clădirea are și alte încăperi pentru spălătorie, uscătorie și altele, pentru diferite întrebuințări gospodăreşti. A sporit numărul de clase în fiecare ciclu de învățământ. În cadrul secției reale, în cursul anului școlar 1971-1972, a apărut clasa a X-a specială de matematică. Nucleul clasei a fost format din elevii claselor a X-a de la Liceul „Ion Minulescu”, completându-se cu elevi de la Liceul „Radu Greceanu”, Liceul Balș, Liceul Corabia, care au dorit să urmeze această clasă, fiind dintre cei mai buni elevi la matematică și la celelalte obiecte. Sesiunea de referate și comunicări a elevilor, cu ședința plenară și lucrări pe secții, s-a înscris ca un eveniment de o deosebită însemnătate în viața liceului, prin prezența personalităților științifice și culturale care au răspuns invitației noastre și care au susținut referate. De-a lungul timpului structura organizatorică a rămas în aparență aceeași: ciclul primar, ciclul gimnazial și liceul de 4 ani. Numărul de clase la fiecare profil nu mai este hotarât prin opțiunea elevilor, ci prin planul de școlarizare, locurile ocupându-se prin examen de admitere. S-a început construcția sălii de sport în anul 1974 și s-a terminat în 1975. Sala a fost dotată cu tot ce era necesar pentru desfășurarea orelor în condiții optime.

În perioada 1977 - 1978 s-a terminat construcția amfiteatrului cu 320 de locuri, sală lucrată cu gust, multifuncțională, cu scenă şi ecran. Deasupra sălii amfiteatrului, s-au construit în același timp, 6 săli de clasă, 3 la fiecare nivel - etaj I și II.

Ion Minulescu“ după 1989

Revoluţia din decembrie 1989 a deschis larg porţile învăţământului românesc spre democraţie şi profesionalizare, în continuare, cu rezultate superioare celor obţinute până la această dată. În vederea realizării unui învăţământ menit să satisfacă problemele generaţiei care-şi face simţită prezenţa în aceşti ani pe băncile şcolii, apoi în învăţământul superior, intrând în cele din urmă în circuitul peren de valori ale vieţii culturale româneşti, a fost într-o primă aproximaţie introducerea claselor cu profil umanistic şi de informatică.

A fost reintrodus din anul şcolar 1990-1991 profilul de filologie-istorie cu două clase de umanistică: una de filologie şi una de istorie/ştiinţe-sociale.

În acest an a luat fiinţă şi o clasă de informatică. Din anul şcolar 1991-1992, profilul de informatică a funcţionat cu două clase. Tot din acest an şcolar, profilului umanist i s-a mai adăugat o clasă de limbi moderne. În anul şcolar 1991-1992 s-a reînfiinţat ciclul primar. Numărul claselor la toate ciclurile de învăţământ a crescut, ajungand în anul şcolar 1994-1995 la 66 de clase: 11 clase ciclul primar, 7 clase gimnaziu, 48 clase de liceu (de la 18 clase în anul şcolar 1963-1964). Creşterea numărului de clase a impus extinderea localului, o extindere la care se lucrează și astăzi, căci de la an la an unitatea școlară își mărește capacitatea.

Performanță și rezultate extraordinare

Dincolo de strădaniile elevilor pentru îmbogăţirea continuă a cunoştinţelor, pentru formarea de noi priceperi şi deprinderi, roadele muncii creatoare s-au evidenţiat şi pe alte planuri.

- Premiul I pe ţară acordat revistei şcolii Dintre sute de catarge la concursul organizat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului .

- Locul II pe ţară pentru grupul vocal feminin la Festivalul cultural-artistic al elevilor din licee şi şcoli profesionale.

- Premiul II pe ţară la concursul tinerilor artişti fotografi, acordat elevului Mihai Popescu.

- Locul III pe ţară la acelaşi festival artistic menţionat mai înainte pentru echipa de dansuri populare.

- Menţiune la Festivalul cinecluburilor de la Timişoara reprezentaţilor liceului: Mihai Popescu, Bogdan Cristea, Diaconescu Paul, Iacob Emil şi Tilea Sorin.

Începând cu anul 2010, în cadrul manifestaţiilor organizate de 11 mai – ziua liceului, la C. N. „Ion Minulescu” se desfăşoară an de an o sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor.

C. N. “Ion Minulescu” a fost gazda a nouă olimpiade naţionale: fizică (1980, 1996), chimie (1997), informatică (1995, 2010), limba engleză (2008), matematică pentru clasele V-VI (2009), limba rromani (2010), religie (2012).

La concursurile extra-şcolare C. N. „Ion Minulescu” a câştigat de cinci ori Olimpiada Liceelor, ediţiile 2008, 2010, 2012, 2013 şi 2014, clasându-se pe podoim la celelalte ediţii.

C. N. Ion Minulescu este printre cele mai prezente licee slătinene în mediul on-line, căutarea pe Google returnând peste 80.000 rezultate. În anul şcolar 2015-2016 activitatea şcolară la C. N. „Ion Minulescu” s-a desfăşurat cu un număr de 57 de clase cu 1720 elevi.

Liceul a primit numele „Ion Minulescu” la dorinţa unui grup de elevi din promoţia 1971. Şcoala îşi căuta o identitate frumoasă, bine conturată şi a primit-o, ca apoi, în timp, să o întregească, să o modeleze cu rezultate din cele mai bune. ,,După îndelungi consultări între colegi, dar şi cu profesorii, elevii înaintează o petiţie către conducerea şcolii în care solicitau ca şcoala să poarte numele poetului slătinean. Prin urmare, în anul 1972 are loc „botezul” liceului, în prezenţa fiicei poetului, Mioara Minulescu. Glasul promoţiei 1971 a fost auzit şi ecoul lui răsună încă peste ani. Dana Ioniţă, profesor de ştiinţe socio-umane la C.N.I.M. a făcut parte din această generaţie şi o spune cu mândrie în suflet şi emoţie în glas: „Noi am dat numele liceului!”, a punctat în revista școlii, prof. Dana Ioniţă, absolvent al promoţiei 1971.

Ani de performanţă prin proiecte europene

Când vorbim despre performanţă ne gândim la rezultate obţinute la învăţătură, la concursurile şi olimpiadele şcolare sau sportive. Dar Colegiul Naţional „Ion Minulescu” are în palmaresul său şi performanţa celor 11 ani de experienţă şi implicare în derularea de proiecte europene prin programele finanţate de Uniunea Europeană: Socrates, Leonardo da Vinci şi Programul de Învăţare pe tot parcursul vieţii. Totul a început în anul 2000 când reprezentanții colegiului împreună cu partenerii din Ispica și Italia s-au pus bazele unui proiect lingvistic pe tema naturii. Activitatea în echipe, schimburile de elevi în familie au demonstrat ovedit cât de puternic este impactul unui proiect asupra participanţilor, instituţiilor şi chiar asupra comunităţii.

La iniţiativa celor din Minulescu şi a colaboratorilor italieni a fost realizată înfrăţirea municipiului Slatina cu oraşul Ispica. A urmat proiectul şcolar Comenius 1: Forumeduca.com: Cetăţean al Europei noului mileniu cu parteneri din Spania, Italia, Lituania, Bulgaria.

Perioada 2004-2007 a fost de performanţă: trei proiecte derulate şi coordonate de echipa din Minulescu. În aceeaşi perioadă 10 elevi din clasele cu profil intensiv-limba franceză au realizat un stagiu de o lună în Franţa, prin Programul LDV, experimentând metode dinamice si moderne de dezvoltare a competenţelor lingvistice. Toate aceste reuşite au contribuit la obţinerea certificatului de Şcoală Europeană pentru perioada 2009-2012.  

Ars de viu
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Amnistie fiscală pentru persoanele fizice și juridice
Firmele, persoanele fizice şi entităţile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor la datoriile către ANAF în anumite condiţii, potrivit unei ordonanţe de urgenţă privind aşa-numita amnistei fiscală, care a intrat în vigoare luna trecută.
Încep lucrările pe tronsonul din Olt al drumului expres
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi șoselele ocolitoare pentru Slatina și Balș.
„Oltenii și… restu’ lumii“, în Parcul Tineretului
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“ începe vineri, 20 septembrie, cu instituirea vamei la intrarea în Slatina. Timp de trei zile se vor spune glume, se va mânca bine, se vor face caricaturi, se va cânta și se va dansa pe săturate.
Accident grav la ieşirea din Brebeni spre Schitu
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe un câmp de la marginea Drumului Judeţean 546 A, între comunele Brebeni și Schitu.
prev
next
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a...
Ioan Bogdan Noajă, fiul fostului procuror Ștefan Noajă de la Parchetul de pe lângă...
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi...
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“...
Clubul Sportiv Municipal Slatina, administratorul Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja...
Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost reabilitată, de la saloane, la cabinetele medicilor și asistenților medicali până la grupuri sanitare.
Spitalul Județean de Urgență Slatina va avea din această lună o unitate de tromboliză în...
După Osica de Sus și Rusănești, DSVSA Olt a ridicat restricţiile și în gospodăria din...

Life style

Ultimul episod al serialului de televiziune "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a stabilit un nou record de audiență, 19,3 milioane de persoane urmărind show-ul duminică seară, în SUA, a anunțat producătorul HBO, citat de Reuters.

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ - Performanţă şi prestanţă

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
{idkey=2901b0[url=https://www.slatinata.ro/învățămant/5297-colegiul-naţional-„ion-minulescu“-performanţă-şi-prestanţă" layout="button_count" show_faces="1" share="false" action="like" colorscheme="light" kid_directed_site="false">
Ars de viu
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Amnistie fiscală pentru persoanele fizice și juridice
Firmele, persoanele fizice şi entităţile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor la datoriile către ANAF în anumite condiţii, potrivit unei ordonanţe de urgenţă privind aşa-numita amnistei fiscală, care a intrat în vigoare luna trecută.
Încep lucrările pe tronsonul din Olt al drumului expres
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi șoselele ocolitoare pentru Slatina și Balș.
„Oltenii și… restu’ lumii“, în Parcul Tineretului
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“ începe vineri, 20 septembrie, cu instituirea vamei la intrarea în Slatina. Timp de trei zile se vor spune glume, se va mânca bine, se vor face caricaturi, se va cânta și se va dansa pe săturate.
Accident grav la ieşirea din Brebeni spre Schitu
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe un câmp de la marginea Drumului Judeţean 546 A, între comunele Brebeni și Schitu.
prev
next
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a...
Ioan Bogdan Noajă, fiul fostului procuror Ștefan Noajă de la Parchetul de pe lângă...
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi...
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“...
Clubul Sportiv Municipal Slatina, administratorul Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja...
Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost reabilitată, de la saloane, la cabinetele medicilor și asistenților medicali până la grupuri sanitare.
Spitalul Județean de Urgență Slatina va avea din această lună o unitate de tromboliză în...
După Osica de Sus și Rusănești, DSVSA Olt a ridicat restricţiile și în gospodăria din...

Life style

Ultimul episod al serialului de televiziune "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a stabilit un nou record de audiență, 19,3 milioane de persoane urmărind show-ul duminică seară, în SUA, a anunțat producătorul HBO, citat de Reuters.

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ - Performanţă şi prestanţă

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
{idkey=2901b0[url=https://www.slatinata.ro/învățămant/5297-colegiul-naţional-„ion-minulescu“-performanţă-şi-prestanţă" type="button_count" >
Ars de viu
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Amnistie fiscală pentru persoanele fizice și juridice
Firmele, persoanele fizice şi entităţile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor la datoriile către ANAF în anumite condiţii, potrivit unei ordonanţe de urgenţă privind aşa-numita amnistei fiscală, care a intrat în vigoare luna trecută.
Încep lucrările pe tronsonul din Olt al drumului expres
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi șoselele ocolitoare pentru Slatina și Balș.
„Oltenii și… restu’ lumii“, în Parcul Tineretului
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“ începe vineri, 20 septembrie, cu instituirea vamei la intrarea în Slatina. Timp de trei zile se vor spune glume, se va mânca bine, se vor face caricaturi, se va cânta și se va dansa pe săturate.
Accident grav la ieşirea din Brebeni spre Schitu
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe un câmp de la marginea Drumului Judeţean 546 A, între comunele Brebeni și Schitu.
prev
next
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a...
Ioan Bogdan Noajă, fiul fostului procuror Ștefan Noajă de la Parchetul de pe lângă...
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi...
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“...
Clubul Sportiv Municipal Slatina, administratorul Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja...
Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost reabilitată, de la saloane, la cabinetele medicilor și asistenților medicali până la grupuri sanitare.
Spitalul Județean de Urgență Slatina va avea din această lună o unitate de tromboliză în...
După Osica de Sus și Rusănești, DSVSA Olt a ridicat restricţiile și în gospodăria din...

Life style

Ultimul episod al serialului de televiziune "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a stabilit un nou record de audiență, 19,3 milioane de persoane urmărind show-ul duminică seară, în SUA, a anunțat producătorul HBO, citat de Reuters.

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ - Performanţă şi prestanţă

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
{idkey=2901b0[url=https://www.slatinata.ro/învățămant/5297-colegiul-naţional-„ion-minulescu“-performanţă-şi-prestanţă" data-text="Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ - Performanţă şi prestanţă" data-count="horizontal">Tweet
Ars de viu
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Amnistie fiscală pentru persoanele fizice și juridice
Firmele, persoanele fizice şi entităţile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor la datoriile către ANAF în anumite condiţii, potrivit unei ordonanţe de urgenţă privind aşa-numita amnistei fiscală, care a intrat în vigoare luna trecută.
Încep lucrările pe tronsonul din Olt al drumului expres
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi șoselele ocolitoare pentru Slatina și Balș.
„Oltenii și… restu’ lumii“, în Parcul Tineretului
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“ începe vineri, 20 septembrie, cu instituirea vamei la intrarea în Slatina. Timp de trei zile se vor spune glume, se va mânca bine, se vor face caricaturi, se va cânta și se va dansa pe săturate.
Accident grav la ieşirea din Brebeni spre Schitu
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe un câmp de la marginea Drumului Judeţean 546 A, între comunele Brebeni și Schitu.
prev
next
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a...
Ioan Bogdan Noajă, fiul fostului procuror Ștefan Noajă de la Parchetul de pe lângă...
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi...
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“...
Clubul Sportiv Municipal Slatina, administratorul Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja...
Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost reabilitată, de la saloane, la cabinetele medicilor și asistenților medicali până la grupuri sanitare.
Spitalul Județean de Urgență Slatina va avea din această lună o unitate de tromboliză în...
După Osica de Sus și Rusănești, DSVSA Olt a ridicat restricţiile și în gospodăria din...

Life style

Ultimul episod al serialului de televiziune "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a stabilit un nou record de audiență, 19,3 milioane de persoane urmărind show-ul duminică seară, în SUA, a anunțat producătorul HBO, citat de Reuters.

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ - Performanţă şi prestanţă

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
{idkey=2901b0[url=https://www.slatinata.ro/învățămant/5297-colegiul-naţional-„ion-minulescu“-performanţă-şi-prestanţă" >
Ars de viu
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Amnistie fiscală pentru persoanele fizice și juridice
Firmele, persoanele fizice şi entităţile fără personalitate juridică pot beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor la datoriile către ANAF în anumite condiţii, potrivit unei ordonanţe de urgenţă privind aşa-numita amnistei fiscală, care a intrat în vigoare luna trecută.
Încep lucrările pe tronsonul din Olt al drumului expres
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi șoselele ocolitoare pentru Slatina și Balș.
„Oltenii și… restu’ lumii“, în Parcul Tineretului
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“ începe vineri, 20 septembrie, cu instituirea vamei la intrarea în Slatina. Timp de trei zile se vor spune glume, se va mânca bine, se vor face caricaturi, se va cânta și se va dansa pe săturate.
Accident grav la ieşirea din Brebeni spre Schitu
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat pe un câmp de la marginea Drumului Judeţean 546 A, între comunele Brebeni și Schitu.
prev
next
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a...
Ioan Bogdan Noajă, fiul fostului procuror Ștefan Noajă de la Parchetul de pe lângă...
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi...
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“...
Clubul Sportiv Municipal Slatina, administratorul Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja...
Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost reabilitată, de la saloane, la cabinetele medicilor și asistenților medicali până la grupuri sanitare.
Spitalul Județean de Urgență Slatina va avea din această lună o unitate de tromboliză în...
După Osica de Sus și Rusănești, DSVSA Olt a ridicat restricţiile și în gospodăria din...

Life style

Ultimul episod al serialului de televiziune "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a stabilit un nou record de audiență, 19,3 milioane de persoane urmărind show-ul duminică seară, în SUA, a anunțat producătorul HBO, citat de Reuters.

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ - Performanţă şi prestanţă

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
{idkey=2901b0[url=https://www.slatinata.ro/învățămant/5297-colegiul-naţional-„ion-minulescu“-performanţă-şi-prestanţă" data-annotation="bubble">
Un bărbat din Olt a murit în chinuri groaznice într-un incendiu izbucnit la vegetația uscată și care s-a propagat la o anexă dintr-o gospodărie.
Trei persoane au ajuns la spital luni dimineaţa, după ce autoturismul în care se aflau s-a...
Ioan Bogdan Noajă, fiul fostului procuror Ștefan Noajă de la Parchetul de pe lângă...
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a predat amplasamentul pentru amenajarea tronsonului din Olt al drumului expres către constructor. În câteva zile vor începe lucrările, planul companiei care execută lucrările fiind să facă mai întâi...
A XXV-a ediție a Festivalului Național de Umor „Oltenii și… restu’ lumii“...
Clubul Sportiv Municipal Slatina, administratorul Clubului Nautic şi de Agrement „Plaja...
Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost reabilitată, de la saloane, la cabinetele medicilor și asistenților medicali până la grupuri sanitare.
Spitalul Județean de Urgență Slatina va avea din această lună o unitate de tromboliză în...
După Osica de Sus și Rusănești, DSVSA Olt a ridicat restricţiile și în gospodăria din...

Life style

Ultimul episod al serialului de televiziune "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a stabilit un nou record de audiență, 19,3 milioane de persoane urmărind show-ul duminică seară, în SUA, a anunțat producătorul HBO, citat de Reuters.

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ - Performanţă şi prestanţă

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
{idkey=2901b0[url=https://www.slatinata.ro/învățămant/5297-colegiul-naţional-„ion-minulescu“-performanţă-şi-prestanţă" >

Video Slatina

Culinar

Ouăle roşii, simbol al Sărbătorii Sfintelor Paşti, alături de tradiţionala pască şi de cozonaci se pregătesc, de obicei, în Joia Mare. Ouăle înroşite în această zi, potrivit tradiţiei, nu se strică pe tot parcursul anului, chiar mai mult, nu se vor strica niciodată.
Ingredientele pentru șase porții: carne de vită 900 g
Preparare: Varza, curățată de foile de prisos, se împarte în șase părți egale și se opărește cu...

oferta filmari

Economie

Legea asigurărilor obligatorii a locuințelor va fi modificată, polița urmând a acoperi, pe...
Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, adoptarea unui act normativ prin care TVA va scădea de...

Beauty & style

Vedete de cinema printre care Salma Hayek şi Eva Longoria au celebrat rolul femeilor în industria filmului în cadrul unei gale strălucitoare desfăşurate duminică la Cannes, în contextul eforturilor de promovare a egalităţii de gen în cinema, domeniu în care, potrivit...
Centrul Cultural „Eugen Ionescu“ a fost gazda a celei de a III a ediții a...
Foloseşte creionul dermatograf maro sau brun închis pentru a accentua linia genelor numai pe...

Medicină veterinară

Ai grijă de animăluțul tău? Atunci urmărește cu atenție rândurile următoare întrucât babesioza este o boală groaznică și se vindecă foarte greu. 
loading...