Guvern: penalități de nedeclarare a taxelor şi impozitelor pentru populaţie şi firme

penalitatea-de-nedeclararePersoanele fizice şi firmele care nu îşi declară impozitele datorate statului, ce depăşesc cuantumul de 50 lei, vor fi obligate să achite o "penalitate de nedeclarare" de 0,06% pe zi, care va fi majorată cu 100% dacă datoria rezultă din acte de evaziune constatate de către organele judiciare, scrie MEDIAFAX..

 Penalitatea de 0,06% pe zi, reprezentând sancţiunea pentru nedeclararea sau declararea incorectă, în declaraţii de impunere, a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale datorate şi stabilite ulterior de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, va trebui achitată începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, respectiv a diferenţelor de obligaţii fiscale constatate de administraţia fiscală prin inspecţie fiscală, conform proiectului noului Cod de Procedură Fiscală aprobat de Guvern.

Persoanele fizice şi firmele care vor plăti această penalitate de nedeclarare nu vor fi scutite de achitarea dobânzii aferente datoriilor.

Dacă datoria va fi stinsă prin plată sau compensare ori este eşalonată la plată, cuantumul penalităţii va fi redus doar cu 50%,.

Organul fiscal nu va impune penalitatea de nedeclarare dacă suma de plată este mai mică de 50 lei.

De asemenea, penalitatea de nedeclarare nu va fi aplicată dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale, potrivit interpretării administraţiei fiscale cuprinsă în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii.

Guvernul mai arată că, având în vedere noua penalitate, a fost decis ca dobânda în cazul plăţii cu întârziere a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF să fie de 0,02%, pe zi de întârziere, faţă de 0,03% în prezent. Acest nivel zilnic corespunde unui nivel anual de 7,3%, la care se adaugă şi nivelul de 7,3% al penalităţilor de întârziere, rezultând un nivel total al accesoriilor de 14,6% pe an.

 
Free Joomla! templates by Engine Templates
loading...