Transformarea denumirii din societate comercială în societate

Juridic

Evaluare utilizator: / 1
Cel mai slabCel mai bun 

Share on Facebook

transformare_societete

Lista societăților care au în denumire sintagma ”societate comercială”, obligate să efectueze, în termen de doi ani, demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate", începând cu data de 1 februarie 2013, în conformitate cu dispozițiile art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

* Se recomandă înlocuirea sintagmei ”societate comercială” cu termenul ”societate” în actele constitutive ale celorlalte societăți care au prevăzută această sintagmă numai în conținutul actului constitutiv, nu și în denumire, raportat la dispozițiile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cărora persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau prin statut.

* În ceea ce privește sucursalele societăților, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Normele Metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2594/C./2008, modificările privind denumirea sucursalei se înregistrează la oficiul registrului comerțului de la sediul persoanei juridice care a înființat sucursala, din oficiu, pe baza notificării și a înscrisurilor doveditoare, transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala.

 

Procedura

Pe parcusul funcţionării unei societăţi, intervin diferite schimbări/modificări legate de asocialţi, sediu etc., care, în mod obligatoriu, trebuie anuntate şi înregistrate la Registrul Comerţului.

Iată în continuare câteva exemple:

» Recodificare activitate conform Cod CAEN 2008

» Prelungirea duratei de funcţionare a societăţii

» Schimbarea sediului social al societăţii

» Înfiinţarea / radierea de puncte de lucru

» Înfiinţarea / Radierea de Sucursale / Filiale ale societăţii

» Autorizarea sediului social şi a punctelor de lucru

» Schimbarea activităţii principale a societăţii

» Completarea obiectului de activitate al societăţii

» Cesiuni de părţi sociale / acţiuni

» Majorare / diminuare de capital social

» Transformarea statutului juridic al unei societăţi

» Divizări / Fuziuni de societăţi comerciale

» Menţiuni de prelungire de contracte de sediu social / puncte de lucru

» Menţiuni de schimbare date de identificare ale asociaţilor /administratorilor

 

Procedura de modificare este următoarea:

1. Odată centralizate, remiteţi propunerile de modificare a statutului unui notar public sau unui avocat, pentru verificare – preferabil acelaşi care va face şi autentificarea-atestarea.

2. Convocaţi, în conformitate cu prevederile statutului în vigoare, Adunarea Generală având pe ordinea de zi modificarea statutului. Aveţi grijă să trimiteţi din timp propunerile de modificare, spre a fi luate la cunoştinţa de toţi asociaţii. Procesul-verbal de şedinţă trebuie semnat (recomandăm în 6 exemplare) de către participanţi.

3. Menţionaţi în procesul-verbal al Adunării o persoană din conducere care va fi împuternicită cu derularea formalităţilor pentru modificarea statutului. Aceasta poate fi şi cineva din afara organizaţiei (un consilier juridic, un avocat).

4. Autentificaţi la notar sau certificaţi la avocat noul statut/actul adiţional şi procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale.

5. Plătiţi taxa de timbru. Veţi avea nevoie şi de timbre judiciare. Cuantumurile/valorilea sunt aceleaşi ca şi la înfiinţare.

Cabinet avocat Coltuc

www.coltuc.ro

av. COLTUC MARIUS

Citeste si…
Aveti clauze abuzive in contractul de credit? Casa de Avocatura Dobrescu va explica care sunt etapele pentru a va ajuta sa le eliminati. Clientii b
Este vorba despre accizele pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindre mai mari de 3000 cmc Intrebarea este daca se poate ataca la fel ca si t
Autoritatea parinteasca este reglementata in Titlul IV – Autoritatea parinteasca din Cartea a II-a – Despre familie din noul Cod civil. Autorit
Oricine poate cumpara terenuri agricole extravilane in Romania, de astazi, insa tranzactiile ar putea fi anulate, daca ofertele nu vor fi facute in
Care sunt bunurile imobile care pot fi urmărite? Răspunsul la întrebare este în sensul că sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile im
Este binecunoscută pentru cei mai în vârstă perioada în care statul român, prin legislaţia adoptată într-o anumită perioadă a “erei”

Timpul de 30 zile în care putea?i face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.